The Sacrifice of Fools

Bible Text: Ecclesiastes 5:1-7; Luke 14:25-30 | Preacher: Nick Smith | Series: Sacrifice